ציריות למחשב נייד Dell Latitude D800 14.1" LCD Screen Panel Hinges JM2-L JL1 , JM2-R JR2 , SZS-L , SZS-R הגדל תמונה

ציריות למחשב נייד Dell Latitude D800 14.1" LCD Screen Panel Hinges JM2-L JL1 , JM2-R JR2 , SZS-L , SZS-R

חדש

ציריות למחשב נייד  Dell Latitude D800 14.1" LCD Screen Panel Hinges JM2-L JL1 , JM2-R JR2 ; SZS-L , SZS-R 

מידע נוסף

₪‎175.00 כולל מע"מ

רכישה סופר מהירה
ללא הרשמה

מידע נוסף

ציריות למחשב נייד  Dell Latitude D800 14.1" LCD Screen Panel Hinges JM2-L JL1 , JM2-R JR2 ; SZS-L , SZS-R  

 Product Information.
Item ConditionUsed
Warranty1 Month(s)
Part DescriptionLeft & Right Hinge Set For 14.1" LCD Panel
Part NumberJM2-L JL1 , JM2-R JR2 ; SZS-L , SZS-R

ביקורות

כתבו חוות דעת

ציריות למחשב נייד Dell Latitude D800 14.1" LCD Screen Panel Hinges JM2-L JL1 , JM2-R JR2 , SZS-L , SZS-R

ציריות למחשב נייד Dell Latitude D800 14.1" LCD Screen Panel Hinges JM2-L JL1 , JM2-R JR2 , SZS-L , SZS-R

ציריות למחשב נייד  Dell Latitude D800 14.1" LCD Screen Panel Hinges JM2-L JL1 , JM2-R JR2 ; SZS-L , SZS-R