Search for "גיבוי און ליין לשרתים"

גיבוי און ליין לעסקים וחברות

byשלומי זמיר 932 19-09-2019
גיבוי און ליין מאפשר לגבות את הקבצים ע"י שרת מרוחק אשר פועל באמצעות תוכנה שמותקנת במחשב הרלוונטי, ושולח את הקבצים אשר הוגדרו מראש בשעה 
Read more

Menu

Share